Telefonos ügyfélszolgálat (H-P 08:00 - 18:00)

+36-20/486-5376 | support@graboplast.hu

Telefonos ügyfélszolgálat (H-P 08:00 - 18:00)

+36-20/486-5376 | support@graboplast.hu

Jogi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A www.shop.graboplast.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a GraboShop Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16/B., cégjegyzékszám: 08-09-013857, adószám: 13690065-2-08, e-mail cím: webshop@graboplast.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Weboldalon a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos információkat ismerhet meg. A Weboldal megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók és felhasználási feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat, illetve az új szabályzatokat, tájékoztatókat és felhasználási feltételeket ezen a Weboldalon teszi közzé.

JOGFENNTARTÁS, FELELŐSSÉG

Szolgáltató a Weboldalon az információkat kizárólag tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a Weboldalról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók. 

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, a felelősséget azonban kizárja a Weboldal, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon elérhető bármely tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

SZERZŐI JOGOK, IPARJOGVÉDELEM

A Weboldalon található szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a Weboldalon megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.

KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

Szolgáltató elhelyezhet a Weboldalon harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.

A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

 

2020.05.01.

GraboShop Kft.